Leverans av annonsmaterial

Annonsmaterial skickas till traffic@netdoktor.se senast tre arbetsdagar innan startdatum.

Kunden ansvarar för att annonsmaterialet levereras i tid. Om annonsmaterial inte inkommer inom angiven tid, har Netdoktor rätt att fakturera beställt annonsutrymme. Kunden har i detta fall inte rätt till någon ersättning.