Annonser får inte utan Netdoktors medgivande lagra cookies eller innehålla andra typer av identifierare eller spårningsmetoder i syfte att t ex rikta annonser mot eller på annat sätt kategorisera användarna.Netdoktor förbehåller sig rätten att avvisa annonsmaterial som strider emot våra riktlinjer för annonsering.