Brands
Influencers
Agencies
Formats and prices
Ad specifications
Full screen

Som annonsör har man möjlighet att samarbeta en eller flera av våra influencers under en utstakad tidsperiod. Via en långsiktig och genomarbetad kampanj och tidsplan producerar bloggaren innehåll/tutorials efter annonsörens önskemål och målsättning. Varje produktion anpassas till resp. kanal, till exempel 60 sekunder Instagramtutorials. Du som kund blir exklusiv inom ditt segment under hela ambassadörsperioden.

Formats and prices

Ad specifications

Sold by