Brands
Influencers
Agencies
Formats and prices
Full screen

Tidningarna delas ut varje vecka till alla hushåll i respektive kommun, en total upplaga på ca 60000 exemplar. Alla priser är per införande och per tidning.