ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Product details
Ad specifications
Full screen

Redaktionellt utformade annonser som är placerade på ett naturligt sätt mitt i idrottslagens egna flöde av nyheter. 

Content Display konverterar i regel bättre än display-annonser.

Product details

Dimensioner
320x320

Ad specifications

Sold by