Leverans & riktlinjer

Annonsmaterial levereras i en zip-fil till traffic@laget.se med berörd Key Account Manager på kopia senast 3 arbetsdagar innan publiceringdag.

Vid leverans av material skall även länkar och eventuella andra instruktioner anges. 

Typ Storlek Maxvikt
Desktop 980x240 150 Kb
Desktop 160x600 100 Kb
Desktop 300x250 80 Kb
Mobil 320x320 100 Kb
App 320x160 80 Kb

Filformat

PNG, JPG, GIF, HTML5 eller Third-party script.

Klickmätning – Google Ad Manager (GAM)

I tredjepartstaggar och HTML5-bundles ska det finnas möjlighet att implementera clickTag som är kompatibla med Google Ad Manager.

Third-party JavaScript: https://support.google.com/authorizedbuyers/answer/3187721?hl=en

HTML5: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en

Övriga krav

• Länkar ska öppnas i ett nytt fönster.

• Vid eventuell video bör så kallad Polite load användas.

• Vid användning av ljud krävs start- och stoppknapp. Ljudet skall vara inaktiverat vid start.

• Referenser och anrop till externa domäner ska ha SSL-certifikat (https://).