Lag & Avtal
Lag & Avtal

Lag & Avtal

Law & Govenment Sweden
A part of Ny Teknik Group
Lag & Avtal är chefens bästa vän när det gäller personalfrågor av juridisk karaktär. Vi skriver dagligen om vad som händer inom arbetsrätten, om nya lagar och domar, bevakar kollektivavtalen, samt vägleder i de frågor och problem som kan uppstå i relationen mellan arbetsgivare och anställda.

Våra läsare och besökare är välutbildade och motiverade personal- och HR-chefer, ledare i organisationer och fackförbund samt jurister. Gemensamt är att de alla medverkar och tar beslut i HR- och arbetsrättsligafrågor, samt investerar i företagstjänster som kan förbättra arbetsmiljön. Och de är alla engagerade i sin viktigaste resurs – personalen.
Read more

Print

Lag & Avtal skriver dagligen om arbetsrättsliga ämnen, nya lagar och domar, rättspraxis samt vägleder i de frågor och problem som kan uppstå i relationen mellan arbetsgivare och anställda. Vi är helt enkelt chefens bästa vän när det gäller personalfrågor av juridisk karaktär. Våra läsare och besökare är välutbildade och motiverade personal- och HR-chefer, ledare i organisationer och fackförbund samt jurister. Gemensamt är att de alla medverkar och tar beslut i HR- och arbetsrättsliga frågor, samt investerar i företagstjänster som kan förbättra arbetsmiljön. Och de är alla engagerade i sin viktigaste resurs –
personalen.

Gender distribution

Women
50%
Men
50%

De tar beslut och finns i ledningsgruppen

Source: Orvesto Näringsliv Orvesto Näringsliv 2016
Eget resultatansvar
50%
Chefsbefattning och personalansvar
50%
Sitter i företagsledningen
50%
Stort eller avgörande beslutsinflytande
50%