Materialspecifikation digitalt
Materialet ska hålla sig inom angivna mått, vikter och vara  oss tillhanda 3 arbetsdagar före kampanjstart. Önskas högre vikt – kontakta traffic. Annonserna kan frekvensstyras för 15% extra tillägg.

Lämna annonsmaterial för banners: Mejla: annons@nyteknikgroup.se

Displayannonering nyteknik.se
Filformat: GIF, JPG, PNG och Third-party script.
Maxvikt: 150 kb.
Webbläsare: Annonserna fungerar i de webbläsare som listas nedan: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.
För specialformat ska material vara oss tillhanda 8 arbetsdagar innan kampanjstart. Vi hostar inte HTML material.

Displayannonsering Nyhetsbrev
Filformat: GIF, JPG och PNG. Maxvikt: 100 kb. Animerade banners fungerar inte i Outlook 2007. Därför rekommenderar vi statiska banners.

Riktat eDR
Materialet levereras som en htlm-fil. Kunden hostar bilderna på egen webserver. Använd enkel html – inga hänvisningar tillCSS-filer, Javascript eller flashfiler. Kom ihåg: Styling får göras med inline-CSS. Ju enklare desto bättre. Viktiga budskap bör inte skrivas i bilder då det inte är säkert att mottagaren väljer att hämta hem bilder. Viktigt att leverera önskad ämnesrad, pre header samt e-postadresser till de personer som vill ha korrektur innan utskicket. Ämnesraden bör inte vara identisk med pre headern. Om kunden har egen mätning/tracking av mailet så kan den störa vår mätning, uppkommer störningar så kan vi avaktivera vår mätning och kan således inte leverera statistik på utskicket.

Materialdag för EDR: 5 arbetsdagar före utskick. Lämna annonsmaterial för EDR: Mejla: edr@nyteknikgroup.se

Materialspec Mobil Interscroller/Wallpaper 
Vid egen produktion hittar ni alla specifikationer här - Mobil Interscroller.

En Photoshop-fil som innehåller detta:
● Bakgrundsbild (1080x1920)
● Copy + typsnitt + färgkoder (och ev riktlinjer för varumärket). Skicka gärna texten löst i Photoshop.
● Logga
● CTA
● Vid animeringar: specificera vad som ska animeras och hur

Vid video:
Vi behöver videon “ren”, dvs utan text, logga, CTA. Det lägger vi på i efterhand när vi sätter ihop bannern. Det underlättar dock om ni även skickar en mockup på hur förgrunden ska placeras på videon, dvs vart alla element ska ligga. Det vi behöver är då:
● Video med upplösningen 1080x1920
● Copy + typsnitt + färgkoder (och ev riktlinjer för varumärket). Skicka gärna texten löst i Photoshop.
● Logga
● CTA