ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Jönköpings-Posten

Newspaper · Local News · Jönköping, Sweden
Website

Audience Jönköpings-Posten

Jönköping med omnejds mest lästa dagstidning.

Gender distribution

Women
44%
Men
56%

Ålder

Source: Orvesto Konsument
16 - 34 år
20%
35 - 59 år
37%
60 - 80 år
43%