Annonsvillkor – ICA.se, Native

Dessa villkor gäller i tillägg till vad som anges i grundavtal mellan annonsör och ICA.

 

Avbokning ska ske skriftligen senast 3 månader innan kampanjstart. Vid senare avbokning eller då kampanj har behövt utgå pga sent inlämnat material, utgår totalt belopp för bokad kampanj.

 

ICA har rätt att neka annons om innehållet brister i kvalitet, strider mot gällande lag och regler eller av redaktionella skäl. Denna rätt gäller även om ICA tidigare granskat annonsen.

 

Vid kampanjer med recept anges enbart ingrediensernas generiska namn, t.ex. ris och bacon, utan referens till specifikt varumärke.

 

Annonsören ger ICA en i tiden obegränsad, icke exklusiv rätt att framställa exemplar av bilder, recept, text till matskolor och annat material som annonsören tillhandahåller för kampanjen, samt offentligt framföra och sprida och/eller överföra dessa till allmänheten eller på annat sätt använda och publicera materialet på ica.se och i ICAs övriga kanaler. Efter avslutad kampanj har ICA rätt att ta bort annonsörens kännetecken vid användning av materialet. Det åligger annonsören att från samtliga berörda externa rättighetshavare klarera och ekonomiskt inhämta rätten för ICAs användning enligt ovan.

Annonsvillkor – Banners på ICAs nya e-handelsplattform OSP
Dessa villkor gäller i tillägg till vad som anges i grundavtal mellan annonsör och ICA.

En av (max två) valda produkter ska uppnå en täckningsgrad på 40% på ICAs e-handel (OSP). Leverantören har dock rätt att byta ut vald produkt senast fyra veckor innan kampanjstart till en produkt som passar samma banner i det fall att artikeln inte når upp till täckningsgraden på 40%. ICA har rätt att ställa in bannern om kampanjen har behövt utgå på grund av ej uppnådd täckningsgrad utan återbetalning.

ICA producerar materialet för bannern, leverantören har dock möjlighet att skicka in eget material som alternativ. Om leverantören skickar in eget material har ICA rätt att neka materialet om innehållet brister i kvalitet, strider mot gällande lag och regler eller av redaktionella skäl inte kan användas. Denna rätt gäller även om ICA tidigare granskat materialet.

Avbokning av banner ska ske skriftligt till ICA Media senast tre månader innan kampanjperiodens start. Vid senare avbokning utgår totalt belopp för samarbetet.

Vid oförutsedda händelser som resulterar i brist på produkt hos leverantören har ICA rätt att ta ner kampanjen. Leverantören betalar vid sådan händelse endast för genomförd del av kampanjen.

Leverantören ger ICA rätt att använda och publicera materialet på handla.ica.se. Efter avslutad kampanj har ICA rätt att ta bort leverantörens kännetecken från kampanjen. Det åligger leverantören att från samtliga berörda externa rättighetshavare klarera och ekonomiskt inhämta rätten för ICAs användning enligt ovan.