Annonsvillkor – ICA.se, Native

Dessa villkor gäller i tillägg till vad som anges i grundavtal mellan annonsör och ICA.


Avbokning ska ske skriftligen senast 3 månader innan kampanjstart. Vid senare avbokning eller då kampanj har behövt utgå pga sent inlämnat material, utgår totalt belopp för bokad kampanj.


ICA har rätt att neka annons om innehållet brister i kvalitet, strider mot gällande lag och regler eller av redaktionella skäl. Denna rätt gäller även om ICA tidigare granskat annonsen.


Vid kampanjer med recept anges enbart ingrediensernas generiska namn, t.ex. ris och bacon, utan referens till specifikt varumärke.


Annonsören ger ICA en i tiden obegränsad, icke exklusiv rätt att framställa exemplar av bilder, recept, text till matskolor och annat material som annonsören tillhandahåller för kampanjen, samt offentligt framföra och sprida och/eller överföra dessa till allmänheten eller på annat sätt använda och publicera materialet på ica.se och i ICAs övriga kanaler. Efter avslutad kampanj har ICA rätt att ta bort annonsörens kännetecken vid användning av materialet. Det åligger annonsören att från samtliga berörda externa rättighetshavare klarera och ekonomiskt inhämta rätten för ICAs användning enligt ovan.