Audience Målgruppsanalys DP digitala besökare

Målgruppsanalys för DP digitala besökare

Gender distribution

Women
48%
Men
52%

Ålder

Source: Orvesto Internet
16 - 29
25%
30 - 39
22%
40 - 49
20%
50 - 69
26%
70 - 80
7%

Boendeform

Source: Orvesto Internet
Bostadsrättslägenhet
31%
Hyreslägenhet
24%
Egen Villa/Radhus
35%
Bost,R, I Villa/Radh,
4%
Hyrd Villa/Radhus
1%
Annan Bostadsform
6%

Hushållets Ekonomiska Läge Idag

Source: Orvesto Internet
Inte Alls Gott
3%
Inte Särskilt Gott
13%
Ganska Gott
55%
Mycket Gott
30%