FINN
FINN

FINN

Society Norway
A part of Schibsted Norge
FINN er Norges største markedsplass, og har #1 posisjonen på alle markedene! Dette er noe som er helt unikt i verdenssammenheng, at en aktør har denne posisjonen. 
#1 Eiendom - 99 % av annonserte boliger 
#1 Bil       - 90 % av alle brukte biler 
#1 Torget   - 78 % har solgt på Torget / 67 % har kjøpt på Torget
#1 Jobb     - 80 % av alle utlyste stillinger

Visste du at det gjøres 1500 søk i sekundet på FINN, og at hver normann bruker i gjennomsnitt nesten 33 timer i i året på FINN.no
Og den årlige verdier for som ligger ute på FINN er over 700 milliarder. Dette tilsvarer over et halvt norsk statsbudsjett i transaksjoner fra person til person som er i kjøpsmodus, som drømmer og som vurderer både brukte og nye varer. 
På FINN.no når du det norske folk modus og i relevant kontekst. Her kan du treffe nå "alle", rette deg mot relevante målgrupper i modus, eller spisse med kontekstuelle plasseringer på en bestemt markedsplass og kategori.
Read more