Expressen

National News · Sweden
Website

Audience TV14

TV14 presenterar 14 dagars tv-tablå och innehåll.

Gender distribution

Women
42%
Men
58%

Ålder

Source: Orvesto Konsument
16 - 34 år
18.3%
35 - 59 år
27.9%
60 - 80 år
53.8%