DOKTORN
DOKTORN

DOKTORN

Health Sweden
A part of Add Health Media
DOKTORN är en naturlig kanal för den som vill synas inom hälsa, medicin och välbefinnande! Med kunskap och erfarenhet erbjuder vi annonseringsmöjligheter inom digitalt  och TV mot allmänhet. För annonsering mot vårdpersonal, se Praktisk Medicin.
Read more

Väntrums-TV

Störst i Norden på väntrums-TV med dedikerade skärmar i väntrum och behandlingsrum inom vård och tandvård.

• 73 % anser att reklam i väntrums-TV är trovärdigare än i andra medier
• Patienter spenderar i genomsnitt 25 minuter i väntrummet
• 60 % uppfattar reklamen i väntrums-TV som rekommendation från vårdgivaren.
• 86 % uppmärksammar TV-skärmarna
• 81 % uppmärksammar reklamen
• 73 % besöker ett apotek efteråt
• 70 % besöker en livsmedelsbutik efteråt

Gender distribution

Women
58%
Men
42%