Dohi Publishing
Dohi Publishing

Dohi Publishing

Advertising Sweden
Dohi Publishing verkar i gränslandet mellan digitalt och tryckt media. Här skapas mötesplatser för nischade tribes, grupper av geografiskt spridda människor, annonsörer och organisationer som förenas av sina intressen.
Dohi Publishing ger ut ett 15-tal specialiserade nationella tidningstitlar med ökande digital närvaro – idag med strax över hundra utgåvor årligen inom områdena hälsa, fitness, teknik, foto, design m fl.
Målet är att kontinuerligt addera nya värden och upplevelser via både fysiska och digitala kanaler.
Read more