• Rich Media / HTML5 - annonse - kr. 700,- per annonse
• Gif/jpg Kr 500 eks mva. pr annonse. Hvis mer enn 2 korr: + kr 100,- eks mva.