• Tilgjengelige annonseformater er: gif, jpg, Rich media (HTML, etc.)

• Url som annonsen skal linkes til må være vedlagt. 

• Ved html-annonser må linken åpnes i et nytt vindu. 

• Benytt gjerne UTM - tags

• Filnavnene kan ikke inneholde bokstavene æ, ø og å. Mellomrom skrives slik: _