1. Alle betingelser er faste og like for alle annonsører. 
2. Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og estetiske krav, kan nektes trykket. 
3. Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse». 
4. Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med avisens tekniske krav. 
5. Avisen er uten ansvar for feil i trykkmateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som følge av levering av trykkmateriell. 
6. Avisen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt. 
7. Reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest 14 dager etter innrykksdato. 
8. Dagsavisens ansvar for feil i annonse er i alle tilfelle begrenset til annonsens opprinnelige pris. 
9. Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller vi finner det nødvendig.