Dagens Infrastruktur
Dagens Infrastruktur

Dagens Infrastruktur

Construction Sweden
Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn. Vi fokuserar vidare på vägar, broar och tunnlar, järnväg, hamn- och sjöfart, flyg, transport- och logistik, kollektivtrafik, IT (Digital Kommunikation), trafiksystem/ITS, geoteknik, vatten- och avlopp, elnät och andra energisystem. Dagens Infrastruktur lägger stor vikt på anläggningar och projekt som representerar stora investeringar och som dagligen används av människor och samhälle. I stort sett avses system/projekt för transport av varor, personer och tjänster, samt för energi- och information.
Read more

Mottagare / Läsare

Stat- och Kommun, FoU, Högskola, Statliga verk, Lantmäteri,
Svensk Basindustri, Energibolag, Stadsnät, Samhällsplanerare,
Konsulter, Byggherre, Beställare, Underhållsansvariga, Byggentreprenörer,
Anläggningsentreprenörer, Maskinentreprenörer,
Leverantörer som verkar vid nybyggnation och underhåll av
Svensk Infrastruktur. Tidningen distribueras till namngivna
beslutsfattare; bland annat vd, inköpschefer, projektledare,
upphandlingsansvariga, allt för att ni skall få maximal avkastning
på era investerade pengar.

Gender distribution

Women
35%
Men
65%