Dagens industri
Dagens industri

Dagens industri

Finance Sweden
A part of Bonnier News

Di Gasell

Ca 250 gäster vid varje tillfälle.
Lokalbor, småbolagsdirektörer, gasellföretag, entreprenörer och lokala medier.
 
 Läs mer på: https://gasell.di.se/

Gender distribution

Women
50%
Men
50%