Dagen
Dagen

Dagen

Religion & Spirituality Sweden
Dagen är sedan starten 1945 Sveriges största politiskt oberoende dagstidning på kristen grund. Vi når 55 000 läsare i print och 90 000 unika webbläsare/vecka digitalt.

Dagen bevakar det som händer inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. 
Dagen skriver ofta om sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen, och följer frågor som rör barn, äldre och sjuka.
Här finns en debatt med högt i tak där olika åsikter kommer till tals. Dagens debattsidor är den självklara samtalsplatsen inom svensk kristenhet.

Som en opinionsbildande röst i samhället som vågar ta ställning och utmana i ett medielandskap med en tydligt definiera målgrupp är vi säkra på att synlighet i våra kanaler kan vara ett effektivt verktyg för er.
Read more