Brands
Influencers
Agencies
Construction · Sweden

Byggindustrin

Website

Audience Byggindustrin - Print

• Majoriteten ansvarar för inköp av byggprodukter och tjänster
• Beslutsfattare på chefspositioner inom samhällsbyggnad
• Beslutar om de framtida byggprojekten i Sverige

Gender distribution

Women
22%
Men
78%

Åldersfördelning

Source: Orvesto Näringsliv
21 - 33 år
10%
34 - 48 år
37%
49 - 65 år
53%

Advertise with Byggindustrin

Request to advertise with Byggindustrin

  • Free of charge
  • Sent directly to Byggindustrin
  • No commitments