Byggindustrin
Byggindustrin

Byggindustrin

Construction Sweden
Byggindustrin är Sveriges ledande branschtidning för samhällsbyggnadssektorn. 
Vi intervjuar branschens profiler, skriver fördjupande reportage om aktuella branschfrågor och rapporterar kring de hetaste nyheterna.Vid sidan av vår nyhetsbevakning är våra nyttoartiklar en viktig hörnsten. Tidningen Byggindustrin AB är ett redaktionellt oberoende bolag som ägs av Sveriges Byggindustrier.
Read more

Byggindustrin

• Majoriteten ansvarar för inköp av byggprodukter och tjänster
• Beslutsfattare på chefspositioner inom samhällsbyggnad
• Beslutar om de framtida byggprojekten i Sverige
• Bygger för 9% av Sveriges BNP (315 miljarder kronor)

Gender distribution

Women
50%
Men
50%

Ålder

Source: Egen undersökning
16-24
30%
25-35
30%