ocast_logo_primary_2023

For advertisers

Brands
Influencers
Agencies

For media companies

Breakit

Breakit

Website · Tech Business · Sweden
Website

Audience Breakit.se

Breakits målgrupp är beslutsfattare inom det nya näringslivet. 49 % är vd:s eller chefer, och 35 % är grundare eller storägare. Över 80 % tar beslut om inköp på sitt bolag. 13 % är investerare.

Geografi:
Stockholms och Uppsalas län: 62 %
Västra götalands län: 13 %
Skånes län: 9 %
Övriga län: 16 %

Gender distribution

Women
45%
Men
55%

Vilken roll beskriver bäst den du har idag?

Source: Egen undersökning. 1047 av 1055 människor besvarade denna fråga
Anställd utan chefsroll
35%
Chef
25%
VD
24%
Investerare
13%
Studerande
3%

Har du ägarandelar i företaget du jobbar på?

Source: Egen undersökning. 1046 av 1055 människor besvarade denna fråga
Nej
49%
Ja, jag är grundare och/eller storägare
35%
Ja, jag är minoritetsägare (äger högst 19 procent av aktierna)
15%

Hur många anställda har företaget/organisationen du jobbar på?

Source: Egen undersökning. 1044 av 1055 människor besvarade denna fråga
2-10 anställda
28%
Över 250 anställda
25%
11-50 anställda
19%
Bara jag
14%
51-100 anställda
8%
101-250 anställda
6%

Äger du aktier eller värdepapper i noterade företag?

Source: Egen undersökning. 1046 av 1055 människor besvarade denna fråga
Ja, värd 0 - 99 000 kr
21%
Ja, över 1 miljon kr
20%
Nej
20%
Ja, 100 000 499 000 kr
17%
Vill ej uppge svar
15%
Ja, 500 000 - 999 999 kr
8%

Planerar du att ta in kapital i någon form det närmaste året (riskkapital eller någon form av lån)?

Source: Egen undersökning. 370 av 1055 människor besvarade denna fråga
Nej
49%
Ja
30%
Kanske
18%
Vet ej
3%

Vilken bank har du idag?

Source: Egen undersökning. 1037 av 1055 människor besvarade denna fråga
SEB
24%
Swedbank
24%
Handelsbanken
22%
Nischbank
17%
Nordea
12%

Inom vilken bransch verkar ditt/ert företag (kryssa i den nisch som stämmer bäst in)?

Source: Egen undersökning. 1025 av 1055 människor besvarade denna fråga
Media/kultur
22%
IT mjukvara
20%
Bank/finansiella tjänster
19%
Ehandel
10%
Statlig/kommunal sektor
8%
Fysisk handel (retail)
7%
Telekom
3%
Vård/omsorg
3%
Fordonsindustrin
3%
IT hårdvara
2%
IT säkerhet
1%
Spel gaming
1%
Spel betting
1%

På vilken nivå har du studerat?

Source: Egen undersökning. 1049 av 1055 människor besvarade denna fråga
Examen från
52%
högskola/universitet Högskola/universitet
28%
Gymnasienivå
19%
Grundskolenivå
1%

Äger du en bil?

Source: Egen undersökning. 1050 av 1055 människor besvarade denna fråga
Ja
68%
Nej
32%

Vilken eller vilka av nedanstående varor/tjänster är aktuella för inköp?

Source: Egen undersökning. 704 av 1055 människor besvarade denna fråga
Datorer
64%
Tjänsteresa
46%
Telefoni
42%
Konferens
38%
Försäkringar
33%
Pensioner
29%
E-handelslösning
28%
Betallösning
27%
Tjänstebil
24%

Vilken är din månadsinkomst?

Source: Egen undersökning. 1032 av 1055 människor besvarade denna fråga
60 000 kr och uppåt
26%
30 000 - 39 000 kr
26%
40 000 - 49 000 kr
18%
50 000 - 59 000 kr
13%
20 000 - 29 000 kr
12%
0 - 19 000 kr
6%

Kan du fatta beslut för inköp av varor/tjänster i ditt jobb?

Source: Egen undersökning. 1042 av 1055 människor besvarade denna fråga
Ja
75%
Nej
25%