BENSA

BENSA

Agency · Stockholm, Sweden
Website

Collaborate with companies like BENSA

Create a request and get quotes from hundreds of media companies and agencies.

  • Get great offers
  • Free of charge
  • Anonymous until contact
Create a request

Vi jobbar med alla delarna inom marknadsföring och kommunikation. För oss är det inte uppdragets omfattning som är det väsentliga utan karaktären. Vi tror på varaktiga relationer och jobbar långsiktigt med våra kunder.

Hos oss finns ingen färdig mall på hur vi närmar oss en ny kund eller ett nytt projekt.

Vårt jobb är att tänka som alla andra. Det innebär att vi skapar kommunikation som intresserar, når fram och påverkar.

Målet är att skapa meningsfulla relationer mellan människor och varumärken.

För oss är varje kundrelation helt unik. Den viktigaste egenskapen är att lyssna och förstå. Att föra en öppen dialog med kunden, ställa frågor och diskutera. Sedan är det vår uppgift att röra runt, angripa frågan från ett nytt håll, lägga till och dra ifrån. Det handlar om att bygga ett ömsesidigt förtroende och få kommunikationen med kunden att ge resultat.

Unverified profile

This profile is not verified by Ocast.

Not an Ocast member

This profile is not managed by the company yet.

Do you work here?
Not recieving requests

This profile is not managed by the company and won't receive any advertising requests.

BENSAs services

  • Advertising
  • Social media
  • Design
  • Graphic design

Contact BENSA

Address
BENSA
Strandbergsgatan 61
våning 3
112 51Stockholm

Get free offers

Create a request and get offers.
It's simple and free.

Describe your needs and get matched with media companies & influencers.