Arbetarskydd

Business · Sweden

Om Arbetarskydd

Arbetarskydd – För de som påverkar arbetsmiljön i praktiken 

Arbetarskydd är Sveriges oberoende magasin om arbetsmiljö. Vi bevakar vad som händer kring lagar och regler och hjälper dig med arbetsmiljöansvar att göra rätt när du fattar beslut om arbetsmiljön. Du kan exempelvis vara personalansvarig, skyddsombud, skyddsingenjör eller arbetsmiljöingenjör och produktionsansvarig. 

Arbetarskydd berättar vad som händer inom arbetsmiljöområdet och hur det påverkar dig och din organisation. Vi håller också koll på väckta åtal, meddelade domar, överklaganden och strafförelägganden, samt utdömande av viten och överklaganden i tillsynsärenden. Vi publicerar samtliga arbetsmiljödomar från svenska domstolar. Vi har också koll på skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket. 

Read more

Verified profile

The company information is verified by Ocast for increased safety and security.

Member since 2020
The profile was created 4 Feb 2020

Arbetarskydds advertising channels

  • Display
  • Native
  • Print
  • Magazines
  • Newspapers
  • Newsletters

Arbetarskydds products

Arbetarskydd has 5 products within Display, Native, Print and more.

View all products

Contact Arbetarskydd

Address
Birkagatan 16C
11339Stockholm