Brands
Influencers
Agencies
Business · Sweden

Aktuell Hållbarhet

Website

Audience Aktuell Hållbarhet - Print

Målgrupp

Läsarna är proffs och beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor.

Proffs = personer som har utbildning, erfarenhet och jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor. Proffs är ofta beslutsförberedande, rådgivande och har till uppgift att mot bakgrund av fakta och kompetens ta fram underlag för strategiska beslut. Typexempel är yrkestitlarna miljö- och hållbarhets- chefer, strateger, samordnare, utvecklare, handläggare, utredare och kommunikatörer etc.

Beslutsfattare = personer som fattar avgörande beslut i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är personer som inte jobbar uteslutande med hållbarhetsfrågor men som har behov av att förstå hur hållbarhetsfrågorna påverkar kärnverksamhet och kan avgöra när de ska be proffset om beslutsunderlag. Typexempel är yrkestitlarna VD/CEO, affärsområdeschef, verksamhetschef, produkt- och affärsutvecklare, politiker, upphandlare etc.

Gender distribution

Women
53%
Men
47%

Åldersfördelning

Source: Orvesto Näringsliv
21 - 33 år
15%
34 - 48 år
39%
49 - 65 år
46%

Advertise with Aktuell Hållbarhet

Request to advertise with Aktuell Hållbarhet

  • Free of charge
  • Sent directly to Aktuell Hållbarhet
  • No commitments