Vi baserer oss på INMA sin HTML-standard, klikk her for spesifikasjon.

HTML hos Adform: 
Manual: http://bit.ly/1Gi5rSk
Template: http://bit.ly/1i3tdXV 

Lyd:
- Det er bare tillatt med lyd når brukeren selv kan aktivere lyden med klikk.
- Annonsen må være merket med et lydsymbol, der lyden skrus av eller på. 
- Vi forbeholder oss retten til å si nei til enkelte lyder.
- Volumet må være kodet til under eller lik -12 dB.

NB: Vi anbefaler manuell koding av HTML-bannere.