Merker
Influencers
Byråer
Formater og priser
Full skjerm

STREK er et reportasje- og fordypningsmagasin. STREK byr på veiledning og livsstøtte, blant annet i møte med utfordringer som klimakrise, tids- og kjøpepress, individualisme, troskriser, samlivsbrudd og sekularisering. Magasinet er økumenisk,og blant målene er å utfordre kirken til en gjenoppdagelse av sin dyphistorie, sine livskilder og sitt sentrum. Dette vil STREK gjøre ved hjelp av skarp magasinjournalistikk, utfordrende essays, humor og erfaringsbasert veiledning. Siden 2017 har STREK blitt utgitt av avisen Vårt Land; salg av annonser håndteres også av avisens annonseavdeling.

Utgivelsesplan/frister 2022: 

• Nr 1/2022: Utkommer 4/4. Bookingfrist 21/2. Levfrist annonse 7/3

• Nr2/2022: Utkommer 4/7. Bookingfrist 30/5. Levfrist annonse 7/6

• Nr3&4/2022 (dobbeltnr): Utkommer 17/10. Bookingfrist 5/9. Levfrist annonse 15/9

• Nr5/2022: Utkommer 27/12. Bookingfrist 14/11. Levfrist annonse 28/11