Merker
Influencers
Byråer
Formater og priser

STREK er et reportasje- og fordypningsmagasin. STREK byr på veiledning og livsstøtte, blant annet i møte med utfordringer som klimakrise, tids- og kjøpepress, individualisme, troskriser, samlivsbrudd og sekularisering. Magasinet er økumenisk,og blant målene er å utfordre kirken til en gjenoppdagelse av sin dyphistorie, sine livskilder og sitt sentrum. Dette vil STREK gjøre ved hjelp av skarp magasinjournalistikk, utfordrende essays, humor og erfaringsbasert veiledning. Fra januar 2017 utgis STREK av avisen Vårt Land; salg av annonser håndteres også av avisens annonseavdeling.

Utgivelsesplan/frister 2021: 

• Nr 1/2021. Utkommer 12/4. Bookingfrist 26/2. Levfrist innstikk 24/3

• Nr2/2021. Utkommer 5/7. Bookingfrist 31/5. Levfrist innstikk 24/6

• Nr3/2021. Utkommer 25/10. Bookingfrist 20/9. Levfrist innstikk 14/10

• Nr4&5/2021. Utkommer 27/12. Bookingfrist 15/11. Levfrist innstikk 16/12