Formater og priser
Full skjerm

Wallpaper er et stort format som består av et stort bakgrunnsbilde som delvis ligger bak det redaksjonelle og en toppbanner. Bakgrunnsbildet er sticky når brukeren scroller nedover. Budskaper bør derfor fremkomme tydelig innenfor sikkert område.

Formatet kommer i toppen av leserens vindu både på artikkel- og forside, og gir derfor høy oppmerksomhet. Det er derfor godt egnet både for merkevarbygging og for tidsbegrensede budskap. Det kan kjøres på de fleste av Amedias titler, og egner seg dermed fint i kombinasjon med våre målgrupper.

Vi har et sikkert område for inscreen. Området er ca. 180px ut fra redaksjonelt område på hver side og 500px fra toppen av wallpaperet.

Merknad
* HTML må leveres som en script-tag eller iframe (ikke zip-fil). Bakgrunnsbildet må være JPG, GIF, PNG eller script-tag.

Garanterte programmatiske kjøp   

Foretrukken Avtale     

Privat Auksjon   
Åpen børs
ja nei nei nei