Formater og priser
Full skjerm

Standardformater leveres på alle Amedias aviser. Det gir deg god dekning, men også gode muligheter for bruk av målgrupper for best mulig treffsikkerhet og verdi av investeringen.

  • Cross-device (Mobilbanner/Midtbanner)
  • Gir høy dekning på kampanjen
  • Kan segmenteres
  • Tilbys med målgrupper
  • Gjennomgående plassering


Mest vanlige dimensjoner på formatene :

Mobilbanner: 320x250, 320x400, 300x250 

Midtbanner: 980x150, 980x300, 980x600 , 980x500

Toppbanner: 980x150, 980x300 

Skyskraper: 180x500, 160x600 , 300x600

Artikkelboard: 320x250, 300x250

Merknader

*vi tillater også enkelte formater ut over dette.