Formater og priser
Full skjerm

Vårt største format på alle enheter.

Annonsen ligger plassert på forsiden av avisene og dukker opp når brukeren scroller nedover på siden. Annonsen scroller naturlig med resten av innholdet på siden, og den vil på et punkt dekke hele skjermen. Dette gir utrolig godt spillerom til deg som annonsør.

Hele flaten kan utnyttes, men da det finnes mange ulike skjermstørrelser og enheter bør viktig innhold plasseres i senter av materiellet ("safe area"). Se beskrivelse lengre ned på siden.


Garanterte programmatiske kjøp   

Foretrukken Avtale     

Privat Auksjon   
Åpen børs
janeineinei


Annonsespesifikasjoner

Format: 1920x1080 px responsivt*
Pris: 500 CPM
Størrelse: 2x150 kB
Filformat: JPG/GIF/PNG/Video/HTML5**

Produksjonsguider:

Materiell til fullskjermformatet kan deles inn i tre hovedkategorier – stillbilder, video og HTML. Under finner du en beskrivelse av de forskjellige måtene å levere på.

Stillbilder:
Gjelder ved levering av materiell som to statiske bilder uten bevegelige elementer.

  1. Opprett to bilder på 1920x1080px.
  2. Plasser bakgrunnsbildet slik at det dekker hele flaten. Plasser alle komponentene innenfor «safe area». Landskap (horisontalt) 1400x940px, portrett (vertikalt) 528x940px.
  3. Eksporter som JPG, PNG eller GIF. Maks 150kB pr bilde.
  4. Lever bildene sammen med klikk URL og ev. visningsteller.

Video (standard fullformatsvideo):
Settes sammen av en tredjepart. Tredjepart vil behøve følgende:

  • Video. Anbefalt lengde 15 sek. (maks 30 sek) Ved lengre video vil kvaliteten kunne variere.
  • Logo. Bør leveres som vektor-fil (AI, EPS eller SVG)
  • Tekst til overskrift. Bør være forholdsvis kort og rett på sak. Jo lengre tekst, jo mindre skriftstørrelse.
  • Tekst til CTA-knapp (call-to-action). Bør også være kort og beskrivende for hva som skjer når brukeren klikker. F.eks. «Se mer», «Se alle tilbud», «Les mer», «Bestill her», «Kjøp billetter her» osv.
  • Eventuell font som skal brukes på tekst.


Materiell må leveres minst 6 arbeidsdager før annonsen skal gå live. Produksjonskostnad kommer i tillegg. Kontakt med tredjepart skal som hovedregel ikke gå gjennom Amedia.
Video kan også leveres som HTML, se under.

 HTML:

Materiell kan også leveres som egentilpasset HTML via iFrame eller script. Last ned en «starter kit» her med tips til hvordan den kan produseres. Generelle retningslinjer for HTML følges. Ved produksjon av materiell som egentilpasset HTML, send oss en mail i god tid slik at vi kan teste og luke ut eventuelle bugs. Se kontaktinformasjon under menyen "kontakt" øverst til høyre på siden.

Merknader

* Se annonsespesifikasjoner over for informasjon om hvor innholdet bør plasseres på materiellet.
** Dersom det skal leveres fullskjerm video eller annonse som HTML må dette leveres som en script-tag.
*** Gjelder ved levering av materiell som to statiske bilder, for annet materiell send inn per mail. Se kontaktinformasjon på "kontakt" øverst til høyre på siden.