ocast_logo_primary_2023

För annonsörer

Varumärken
Influencers
Byråer

För medier

Fokus

Fokus

Tidskrift · Nyheter · Sverige

Målgrupp Fokus

Innehåll. Det är vad Fokus handlar om. Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Vi ställer höga krav på hur vi gör det. Analys, snarare än löst tyckande. Oberoende och självständighet: politiskt, men också i förhållande till vår egen bransch och kollegor. Ett intresse för samtiden, utan att vara samtidens fångar. Uppriktighet, även när den gränsar till det oförskämda. En vilja att beskriva världen som den är, snarare än att tala om hur den borde vara. Språk och stilistik i klass med de bästa internationella förlagorna.

Könsfördelning

Kvinnor
40%
Män
60%

Mer om målgruppen

Källa: Orvesto Konsument
Arbetar heltid
83%
Egen företagare
13%
Privata sektorn
49%
Statlig sektor
18%
Ledningsgrupp
20%
Chefsbefattning
20%
Personalansvar
17%
Resultatansvar
30%
Politisk nämnd / styrelse eller fullmäktige
4%
Politisk förtroendevald i kommun
4%
Påverkar offentliga beslut
14%
Arbetar med företagets information
18%
Arbetar med företagets miljö- och hållbarhetsfrågor
10%

Beslutsfattande läsare

Källa: Orvesto Konsument
Arbetsgivarorganisationer
383
Rikspolitik
1739
Landstingspolitik
629
Privat näringsliv tjänster
259
Kommunal politik
403

Företagsledning

Källa: Orvesto Konsument
VD / CEO
50%
Vice VD
50%
Förvaltningschef
284%
Delägare / Partner
162%
Region / Distriktschef
164%

Fokus läsaren

Källa: Kantar Sifo, Orvesto Konsument
Bor i staden
68%
Har barn i hushållet
53%
Bor i lägenhet
19%
Bor i villa eller radhus
48%
Äger sitt boende
75%