Varumärken
Influencers
Byråer
Format och priser
Specifikationer
Fullskärm
Fastighetsnytt är Sveriges ledande medie för beslutsfattare inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen.

Vi ger våra läsare oberoende nyheter varje dag på Fastighetsnytt.se, i nyhetsbrev och i vårt magasin som kommer sex gånger per år. Tidningen har funnits sedan 1994 och har utvecklats från att vara en renodlad facktidskrift till att bli en central kunskapsförmedlare i branschen. Vi har en trogen läsekrets och majoriteten av våra besökare är här i sin yrkesroll för att ta del av kunskaper och nyheter som gör dem bättre i sitt dagliga arbete. Tidningen distribueras till ca 12 000 mottagare. 

Nr  Utgivning/ Materialdag

1. 8 februari/ 19 januari 
2. 6 april/ 17 mars 
3. 1 juni/ 11 maj
4. 7 september/ 18 augusti - Business Arena Stockholm
5. 2 november / 13 oktober 
6. 14 december/ 24 november

Se tidigare utgåvor.