OM
”Att just kunna fånga kundernas uppmärksamhet när de sitter i väntrummet och inte har så mycket att göra är ett bra sätt att nå ut med informationen.”

Karolin Nilsson Nordic Cornerstone Manager

Se Casefilmen!