Alla annonser måste hålla sig till våra angivna vikter, mått och levereras i tid. Allt material skall vara Dagens Medicin tillhanda senast 9 dagar före kampanjstart, om inget annat överenskommits.

Skicka materialet till adops@bonniernews.se, skriv Dagens Medicin, annonsör, kampanjprogram samt den aktuella veckan för kampanjen i ämnesfältet.

Avser det lämning av annonsmaterial ska det lämnas på https://annonsinskick.bonniernews.se