Format och priser
Fullskärm

Annonsera i tidningen Framtidens Industri för att öka medvetenheten kring ditt varumärke, i en kontext som lyfter teknikens och industrins framfart. 

Varje utgåva läses av branschfolk med stort intresse för verksamhetens utveckling, och är en kostnadseffektiv lösning för att få stort genomslag med din annonsering.