Format och priser

Content advertising /Native

name
Chef
B2B · Sverige
Fullskärm

Content advertising (tidigare mer känt som native) är varumärkesstärkande storytelling där Chefs contentavdelning producerar innehåll med samma kvalitet och tonalitet som övrigt redaktionellt material. Vi säkerställer att content-artikeln får en träffsäker ledarskapsvinkel anpassad för vår målgrupp.

Content-artiklar publiceras i tidningen Chef samt i Chefs digitala kanaler, chef.se, nyhetsbrev samt i sociala medier. Vi skräddarsyr kampanjen och kanaler efter ditt kommunikativa behov.

Format och priser

Säljs av

Chef
B2B · Sverige