Branschen fullkomligen skriker efter folk och det märks inte minst på TUC Yrkeshögskola, som driver utbildningen Hotel & Restaurant Manager.
– Våra studerande får i regel nya jobb innan utbildningen ens är klar, säger utbildningsledaren Sara Söderlind.

Nu finns det möjlighet att söka till den ett och halvt år långa distansutbildningen, som startar i januari. Hotel & Restaurant Manager, som är kostnadsfri och CSN-berättigad, vänder sig till personer som redan är i branschen och som vill ta nästa steg och bli arbetsledare i någon form.
– Du kan till exempel vara bartender eller kallskänka idag, men du kan lika gärna jobba på bokningsavdelningen, på café eller i receptionen. Det här är vägen att gå om du drömmer om att exempelvis bli restaurang- eller hotellchef, berättar Sara Söderlind.

Bli hotell- eller restaurangchef
Behovet av utbildningen är minst sagt stort. Sara Söderlind berättar om en hotellkedja som bara under det senaste året har gått från 9 000 till 16 000 anställda. Det behövs förstås personal på alla nivåer. Tidigare studerande jobbar idag bland annat som boknings-, hotell- eller restaurangchef.
– Den kompetens vi förser våra studerande med är mycket eftertraktad. Den är helt enkelt svår att hitta idag, säger Sara Söderlind och pekar bland annat på ämnena ledarskap, kommunikation och värdskap, för att nämna några av sakerna som värderas högt i utbildningens olika kurser.

Branschsamarbete säkerställer rätt innehåll
Att utbildningen ligger rätt i tiden garanteras av ett mycket nära samarbete med branschen. I utbildningens ledningsgrupp sitter representanter från relevanta företag och kedjor som är med och säkerställer att de kunskaper som lärs ut också är attraktiva för arbetsmarknaden såväl i dag som i framtiden.
– Det här samarbetet innebär förstås också att studerandes möjligheter till bra jobb stärks ytterligare, säger Sara Söderlind.

Distansutbildning, uppskattade närträffar och LIA
Merparten av utbildningen sker på distans, men under de ett och ett halvt åren finns också fyra närträffar per termin inplanerade. Då samlas alla studerande i Jönköping för föreläsningar, studiebesök och – inte minst – utbyte av erfarenheter. Ett mycket uppskattat moment bland de studerande.
– En annan bärande del av utbildningen är de två praktikperioderna, LIA (Lärande i arbete), om totalt 14 veckor. Då omsätts de teoretiska kunskaper till praktik och det är här många av våra studerande för första gången möter sina kommande arbetsgivare. Många får nämligen anställning på den arbetsplats de gjort praktik på, berättar Sara Söderlind.

Är du nyfiken på utbildningen Hotel & Restaurant Manager? Läs mer här!

Fakta/Så söker du till utbildningen
Hotel & Restaurant Manager på TUC Yrkeshögskola är en ett och ett halvt års distansutbildning med närträffar i Jönköping. Nästa utbildning startar i januari 2023. Sista ansökningsdag är den 3 oktober.

Den behörighet som krävs är bland annat minst två års relevant yrkeserfarenhet från någon avdelning inom hotell eller restaurang.

Läs mer om utbildningen och ansök här!