Varumärken
Influencers
Byråer
Format och priser
Fullskärm

Våra varumärkens nyhetsbrev når 350 000 prenumeranter. Man får exponering i en trovärdig och relevant kontext och nyhetsbrev är en starkt etablerad form att kommunicera digitalt, man når rakt in i rätt målgrupp.

Stand alone
Vi skapar ett nyhetsbrev från något av våra varumärken och fyller det exklusivt med innehåll om kunden.

Display i redaktionellt nyhetsbrev
Annonsplats i våra redaktionella nyhetsbrev.