Formater og priser
Full skjerm

Stor mobilbanner er et av våre største formater. Formatet egner seg godt for kreative uttak, da det gir høy oppmerksomhet og synlighet.

Stort mobilbanner er et av våre standardformater og leveres på alle Amedias aviser. Det gir deg god dekning, men også gode muligheter for bruk av målgrupper for best mulig treffsikkerhet og verdi av investeringen.