Formater og priser
Full skjerm

Hestesko er et stort format bestående av et toppbanner og to skyskrapere. Skyskraperne er sticky når brukeren scroller nedover, noe som betyr at ditt budskap forblir synlig og budskapet bør fremkomme tydelig også i disse.

Formatet gir høy oppmerksomhet, da det kommer i toppen av leserens vindu både på artikkel- og forside. Det er derfor godt egnet både for merkevarbygging og for tidsbegrensede budskap. Det kan kjøres på de fleste av Amedias titler, og egner seg dermed fint i kombinasjon med våre målgrupper.

NB! Husk å få med budskapet i skyskraperne på siden ettersom toppbannere forsvinner ved scrolling.

Merknader

* HTML må leveres som en script-tag eller iframe (ikke zip-fil)