Nyss
Nyss

Nyss

Reklame Norge
Nyss er lokalavisa for Sykkylven og Stranda kommune, med tettstedene Sykkylven, Stranda, Geiranger, Hellesylt og Liabygda. 

Annonse: annonse@nyss.no 
Abonnement: abonnement@nyss.no

Redaksjon: redaksjon@nyss.no
Kundeservice: 70 25 48 48 
Postadresse og besøksadresse: Storgata 16, 6230 Sykkylven
Telefon 70 25 48 48 
Ansvarleg redaktør:
Frank Kjøde, frank.kjode@nyss.no Tlf. 70 25 48 40 / 915 47 701
Les mer