Formater og priser
Annonseinfo
Full skjerm

Kommunal Rapport leses i hver eneste kommuneadministrasjon landet over, og er det klart beste organet for å annonsere viktige jobber i kommunerelatert sektor. Du når høyt kvalifisert personell gjennom våre spalter. 

Hver uke har ukeavisa 91.000 lesere (Kantar media 2022). Disse befinner seg i et marked med en total verdi på mer enn 100 milliarder kroner. Nettavisa har i snitt mellom 15- og 20.000 unike brukere pr. uke. Stillingsannonsene vises på alle sider og i alle nyhetsbrev fram til søknadsfrist.

Store deler av lesermassen er beslutningstagere - 34.000 definerer seg som ledere (Ipsos MMI 2016). Vi leses av kommunedirektører(rådmenn), økonomisjefer, tekniske ledere, øvrige kommunale ledere og mellomledere, samt ledere i privat sektor med kommuner som sitt marked. Vi har betydelig lavere annonsepriser enn de store landsdekkende avisene.

For å annonsere hos oss, kontakt Eivind Sydtskow, eivind@kommunal-rapport.no for mer informasjon, tlf. 24 13 64 50/ 93 00 045.

Formater og priser

Annonseinfo

Solgt av

Kommunal Rapport
Nyheter · Norge