Merker
Influencers
Byråer
Formater og priser
Full skjerm

Nettet er en svært viktigere informasjonskanal for beslutningstakerne i kommunesektoren, og beslutningstakerne i kommunesektoren bruker www.kommunal-rapport.no som en sentral informasjonskilde. Vi tilbyr også annonseplass i våre daglige nyhetsbrev.