ocast_logo_primary_2023

For annonsører

Merker
Influencers
Byråer

For mediebedrifter

Formater og priser
Annonseinfo
Full skjerm

Innstikk treffer målgruppen like sikkert som avisen. Skal du bli sett, lest og sikre deg at leseren bruker tid på budskapet, er nettopp innstikk en rask vei til målet. Vi kan ta de fleste ferdigproduserte innstikk og kan også formidle produksjon. 

Ta kontakt med Per Anders Amundsen, eller vår salgsavdeling for mer informasjon.

Annonseverdi:

  • Innstikket er en del av avisens totale annonseprodukt, underlagt redaktøransvaret.
  • Innstikket kommer helt inn i boligen eller på jobben. Det blir ikke kastet på vei fra postkassen.
  • Innstikket når også de som har reservert seg mot uadressert reklame fra posten.
  • Innstikk distribueres akkurat den dagen kunden har reservert, slik at totalkampanjer kan styres bedre.
  • Konkurrerende bilag stikkes ikke inn samme dag.

Formater og priser

Annonseinfo

Solgt av