Formater og priser
Full skjerm

Wallpaper er et stort format som består av et stort bakgrunnsbilde som delvis ligger bak det redaksjonelle og en toppbanner. Bakgrunnsbildet er sticky når brukeren scroller nedover så budskaper bør fremkomme tydelig innenfor sikkert område her også.

Formatet gir høy oppmerksomhet, da det kommer i toppen av leserens vindu både på artikkel- og forside. Det er derfor godt egnet både for merkevarbygging og for tidsbegrensede budskap. Det kan kjøres på de fleste av Amedias titler, og egner seg dermed fint i kombinasjon med våre målgrupper.

Vi har et sikkert område for inscreen. Området er ca 180px ut fra redaksjonelt område på hver side og 500px fra toppen av wallpaperet.


Merknad

* HTML må leveres som en script-tag eller iframe (ikke zip-fil). Bakgrunnsbildet må være JPG, GIF, PNG eller script-tag.