Formater og priser
Full skjerm

Toppbanner ligger øverst desktop og tablet, både på forside- og artikkelside.

Formatet finnes på alle Amedias titler, og kan derfor fint kombineres med våre målgrupper.