Deadline
Annoncematerialer

 

Materialelevering
Færdige materialer kan enten sendes via Ritzau Medienet, fremsendte materialelink eller via materiale@berlingskemedia.dk 

Billeder og manus til opsætning af annoncematerialer på print sendes på fremsendte materialelink eller via prod@berlingskemedia.dk 

Branchestandarder og retningslinjer avisproduktion
Færdigt annoncemateriale skal leveres i henhold til retningslinjer for levering af annoncemateriale jf. Danske Dagbladets Forening (DDF) og Danske Reklamebureauers Brancheforening (DRRB). Se mere på http://pressenshus.dk/ 

Endvidere gælder fastsatte branchestandarder for annoncer og retningslinjer for displayannoncering, jf. PressensFællesindkøb hjemmeside: www.ddpff.dk/teknisk-support.

Retningslinjerne for branchestandarden skal overholdes, og derudover skal materiale:

  • Være uden annonceramme eller baggrundsfarve som skaber annoncens format
  • Det trykbare element skal indeholde en hjørneprik, der placeres i øverste venstre hjørne (koordinaten X=0 og Y=0). Herved sikres, at annoncen placeres korrekt på siden.
  • Være tilpasset annoncens mål uden pas- og skæremærker.

Miljøtillæg
Berlingske Media anvender kun FSC-certifiseret papir og overholder miljølovgivingen i øvrigt. Alle annonceindrykninger i vores dagblade pålægges derfor et miljøtillæg på kr. 0,06/ pr. mm. Læs mere her

Forbehold
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, og forudsat indrykningsordren ikke er påtegnet „eller udskydes“, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den ønskede placering og beregnes efter sin placering – dog aldrig dyrere end bestilt.

Placering
Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres på grund af et opslag på s. 2+3, og forudsat indrykningsordren ikke ændres, kompenseres der ikke for forskydningen af placeringen eller andre lignende placeringsgarantier.

Folketingsvalg
Berlingske Media forbeholder sig retten til at flytte tildelte placeringer til bedst mulige placering samt ændre indrykningsdatoen i forbindelse med Folketingsvalg (i samspil med kunden). Så snart valgdagen kendes foretages disse rettelser. Der kompenseres ikke for disse ændringer.

Tekstlignende annoncer - advertorials
Enhver tekstlignende annonce må ikke kunne forveksles med avisens redaktionelle stof. Tekstlignende annoncering skal altid forsynes med ordet ANNONCE i minimum 12 punkt øverst i annoncen. Til opsætning af annonceteksten må avisens foretrukne typografi ikke benyttes. Annoncen skal fremsendes til godkendelse på materiale@berlingskemedia.dk hos Berlingske Media minimum 2 dage før indrykning. Se retningslinjer for tekstlignende annoncer på: annoncemateriale.dk.

Opmåling/prisudregning - Rubrik
Rubrikannoncer opmåles fra skillestreg til skillestreg, dog beregnes 2 mm over og 2 mm under annoncens øverste og nederste punkt (ramme, hjørneprikker, luftramme eller lignende). Rubrikannoncer på 5 spalter og med spaltehøjde på 300 mm eller derover, beregnes som en 1/1 side.

Produktion af annoncer
Berlingske Media beholder ophavsretten til produceret materiale. Kopi af færdigt materiale udleveres dog uden beregning til annoncørens eget brug, og ikke til indrykning i andre medier. 

Udveksling - Lukket format
Lukket format (pdf med security-lock mod ændring). Hvis annoncen ønskes indrykket i et andet medie udveksler Berlingske Media annoncen uden beregning for annoncøren. 

Udveksling - Åbent format
Berlingske Media udveksler ikke åbne formater såsom QuarkXPress, InDesign og Illustrator (qxp, indd og ai).


Se samhandelsbetingelser
Ophavsret og vilkår for brug af hjemmesiden
Cookie- og privatlivspolitik