video intelligence
video intelligence

video intelligence

Media Denmark
vi stories är en kontextuell videoplattform som sammanför användare med engagerande videoinnehåll hos rätt publicister, vilket skapar en naturlig annonsplats för video baserat på kontext.Vi har sedan starten 2017 arbetat aktivt med att skapa kontextuellt relevanta miljöer där köpare, säljare och användare möts på ett naturligt sätt.Vi arbetar endast med instream innehåll vilket innebär att din annons alltid visas med professionellt producerade innehållsvideos.vi arbetar med ca 1,000 publicister världen över varav ca 70 i Norden
Read more